האם על פי היהדות נכון לשלב תמונה של הנפטר על המצבה?

אנו בשגב מצבות עומדים לרשותך ברגישות ומקצועיות