כיתוב על מצבה

אנו בשגב מצבות עומדים לרשותך ברגישות ומקצועיות